Fecha/Hora
03/02/2021
Todo el día


El Centre de Recerca en Informació Comunicació i Cultura https://fima.ub.edu/grups/cricc/activitat/taula-rodona-pandemia ha reunido a varios expertos para debatir sobre cómo se ha desarrollado la investigación sobre COVID en el área de LIS. Nuestro director del IUMPA y autor de COVIDdata https://indicame.upv.es/coviddata-19/, José Manuel Calabuig participará con la siguiente charla: Calabuig, JM (2021) Taula rodona “Investigación en Información, Comunicación y Cultura durante la Pandemia de COVID19” 03/02/2021 – 15:30 https://indicame.upv.es/talk_CRICC.html#/

Podéis conectaros en: https://eu.bbcollab.com/guest/3bdf853fc63d43f9bb80bb188233e2b3

Texto completo del trabajo en: Ferrer-Sapena, A., Calabuig, J. M., Peset, F., & Sánchez-del-Toro, I. (2020). Trabajar con datos abiertos en tiempos de pandemia: uso de covidDATA-19. El profesional de la información (EPI)29(4). https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/79346

Ponents:

  • José-Manuel Calabuig: És investigador i professor a l’Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplica de la Universitat Politècnica de València. Actualment és membre del grup d’investigadors MADφ, format per professionals de diferents àrees d’investigació que tot sovint conflueixen: matemàtiques, física, ciències de la informació i documentació, empresa i tecnologia… Va escriure l’article Trabajar con datos abiertos en tiempos de pandemia: uso de covidDATA-19, on exposa la necessitat de recol.lectar les dades de manera uniforme (protocol i estandarització) per facilitar el seu posterior tractament. També assenyala com la pandèmia generada pel coronavirus, que ha exigit un tractament urgent de les dades per poder mantenir informada a la població, ha constatat aquest problema que impedeix la reutilització de les dades.
  • Cristina Navarro: És doctora en Comunicació per la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) i assistant professor a la Gulf University for Science and Technology de Kuwait. Les seves línies d’investigació abasten la comunicació online, els canals social media, el lideratge o la professionalització del sector de les RRPP. Va escriure l’article COVID-19 communication management in Spain: Exploring the effect of information-seeking behavior and message reception in public’s evalutation, on s’avalua com les tipologies i les fonts d’informació influeixen en els patrons de cerca d’informació del públic, i la percepció de les estratègies de resposta del govern durant la pandèmia.
  • Juan-José-Igartua: És doctor en Psicologia per la Universitat Politècnica de València i catedràtic en l’àrea de la Comunicació Audiovisual i Publicitat a la Universidad de Salamanca. També és director de l’Observatorio de Contenidos Audiovisuales de la mateixa Universitat. Les seves línies d’investigació abasten els processos i efectes mediàtics, la persuasió narrativa, teoria del entreteniment mediàtic, comunicació per la salut, mitjans de comunicació i immigració. Va escriure l’article Usos de la comunicación en los tiempos del coronavirus. Un estudio transcultural, relacionat amb els usos de la comunicació en el context de la pandèmia causada pel coronavirus.